KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZATRZYMAĆ WADIUM?

Problem, który tym razem zamierzam przedstawić dotyczy zatrzymania wadium przez Zamawiającego. Zastanawiasz się o co dokładnie chodzi?

0
693

Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego ma miejsce wtedy, gdy Wykonawca nie uzupełni w terminie dokumentów, które wcześniej zostały uznane przez Zamawiającego za niewłaściwe. Procedura ta została określona w art. 46 pkt 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.  W świetle orzeczenia KIO z dnia 27 kwietnia 2009 r., (sygn. akt: KIO/UZP 488/09) wynika, że zatrzymanie wadium jest związane jego dyscyplinującą funkcją, co w rezultacie pozwala uniknąć trudności związanych z zawarciem umowy o zamówienie publiczne.

Zastanawiasz się kiedy najczęściej dochodzi do przedstawionej sytuacji?

Przykładowo opisywana sytuacja ma  miejsce wtedy, gdy Zamawiający, pomimo wyboru jego oferty, w sposób celowy i zamierzony  uchyla się od jej podpisania, albo z innych przyczyn utrudnia zawarcie umowy

Poza tym powinieneś pamiętać, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek  podania określonej kwoty zabezpieczenia. 
Co ważne, kwota ta nie może być większa niż 3 proc. wartości zamówienia

Wprowadzając obowiązek wniesienia zabezpieczenia Zamawiający ma obowiązek określenia jego kwoty. 
Nie może być ona większa niż 3 proc. wartości zamówienia.

Powyższe uwagi dotyczą także gminy, która jako Zamawiający może żądać zabezpieczenia sprawności oraz prawidłowości przetargu, zobowiązując Wykonawców do wniesienia wadium.. W tym celu gmina zobowiązuje firmy ubiegające się o zamówienie publiczne do wniesienia wadium. Poza tym istotna jest też  wartość zamówienia, która powinna być co najmniej równa progom unijnym .

Mając to na względzie zwrócę jeszcze Twoją uwagę na wyrok SN z dnia 10 maja 2013 r. (sygn I C SK 422/12),w którym stwierdzono, że wadium ma służyć zwalczaniu zmów przetargowych, a nie być wyłącznie źródłem dochodów Zamawiającego.  W związku z tym nie każde uchybienie z art 26 ust. 3 uzasadnia  zastosowanie procedury zatrzymania wadium. Podejmując taką decyzję Zamawiający powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w których Wykonawca tłumaczy niewykonanie wezwania o uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, a także związany z tym wpływ na przebieg postępowania.

Źródła:

1) http://mojafirma.infor.pl/zamowienia-publiczne/oferta/268616,Zatrzymanie-wadium-przez-zamawiajacego.html#ixzz2rcENCcte

2) http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1081752-Zamowienia-publiczne–kiedy-gmina-zatrzyma-wadium.html

3)http://www.kzp.net.pl/opracowania/38-SN-przypomnial-ze-zatrzymanie-wadium-to-narzedzie-do-zwalczania-zmow-przetargowych-a-nie-zrodlo-dochodow.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię