ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW ZA DŁUGI CZŁONKA ZARZĄDU

„Wynikająca z art. 298 § 1 Kodeksu handlowego (obecnie art. 299 § 1 ksh) odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania przechodzi na jego spadkobierców” – tak brzmi teza uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 1996r. w sprawie III CZP 114/96. Zdaniem Sądu Najwyższego brak jest podstaw do przyjęcia, iż spadkobierców nie obciążają zobowiązania spadkodawcy wynikające z art. 299 § 1 ksh. Zobowiązanie członka zarządu, które powstało na podstawie art. 299 § 1 ksh przechodzi na spadkobierców na zasadach ogólnych, bowiem członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej długi nie ze względu na swe przymioty osobiste, lecz ze względu na pełnione funkcje zawodowe.

0
806

Zatem śmierć członka zarządu, w stosunku do którego wierzyciel dochodził roszczeń za zobowiązania spółki, uprawnia go do kierowania roszczeń bezpośrednio do spadkobierców zmarłego, a odpowiedzialność spadkobierców rozpoczyna się z chwilą śmierci członka zarządu. Warto podkreślić również, iż ze względu na fakt, że w skład spadku wchodzą długi, a nie powinności, to w dniu otwarcia spadku zobowiązanie to powinno już istnieć, a więc zwłaszcza bezskuteczność egzekucji musi już wówczas być stwierdzona.

Prowadzone przeciwko członkowi zarządu postępowanie egzekucyjne powinno zostać zawieszone od chwili jego śmierci aż do momentu podjęcia decyzji przez spadkobierców o tym, czy spadek przyjąć, czy też odrzucić,. Zatem okres sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy jest okresem, w którym spadkobierca powinien dokonać dokładnej analizy rozmiaru pozostawionego przez spadkodawcę majątku, ale również jego długów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię