SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY NIE ZAWSZE WOLNE OD OPŁAT SĄDOWYCH DLA PRACOWNIKA!

Jeśli dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę i składasz odwołanie od wypowiedzenia, upewnij się czy nie jesteś zobowiązany do uiszczenia opłat sądowych. I tak zgodnie z art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

0
632

Zatem jeśli wartość przedmiotu sporu obliczona zgodnie z art. 231kodeksu postępowania cywilnego przewyższa kwotę 50 000,00 zł, jesteś zobowiązany do uiszczenia opłaty stosunkowej od pozwu. Dla przykładu pracownik z miesięcznym wynagrodzeniem 5 000,00 zł  zatrudniony na podstawie umowy o pracę za czas nieokreślony, zobowiązany jest wnieść opłatę od pozwu w kwocie 3 000,00 zł (12miesięcy x 5 000,00 zł = 60 000,00 zł x 5% = 3 000,00 zł). Co więcej jeśli Sąd I instancji oddali powództwo, od apelacji również pobierana jest opłata stosunkowa.

Rozwiązaniem może być złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, jednak jego uwzględnienie pozostawione jest uznaniu Sądu.

źródło: http://www.freedigitalphotos.net/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię