Działalność nierejestrowa – to proste!

Czym jest działalność nierejestrowa? Do jakiej wysokości przychodu można ją prowadzić? W jaki sposób jest opodatkowana?

0
5088

Działalność nierejestrowa daje wiele korzyści dla tych, którzy nie chcą się decydować na rejestrację własnej firmy. Robisz na drutach swetry, malujesz obrazy, uwielbiasz robić decoupage czy pasjonujesz się wypiekiem ciast? Dowiedz się, jakie korzyści przyniesie Ci legalne zarabianie pieniędzy poprzez prowadzenie działalności nierejestrowej!

Co to jest działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, której nie trzeba rejestrować w CEiDG. Taka działalność nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Działalność nierejestrowa, czyli tzw. firma na próbę została wprowadzona ustawą – Prawo Przedsiębiorców, która obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r. Jest to doskonały pomysł aby sprawdzić, czy twój pomysł na biznes się sprawdzi oraz czy życie biznesmena to twoje powołanie! 

Działalność nierejestrowa, inaczej nieewidencjonowana nie wymaga odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ani składki zdrowotnej.

Kto może prowadzić działalność nierejestrową?

Działalność nierejestrowa może być prowadzona wyłącznie przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. wynosi ono 2600 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1300 zł) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nierejestrową mogą jednak prowadzić osoby, które zamknęły firmę na 12 miesięcy przed wejściem w życie przepisów Prawa Przedsiębiorców, a więc przed 30 kwietnia 2017 r. Kwota 50 % minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto, od której należy odjąć podatek dochodowy oraz podatek VAT. 

Działalność nierejestrowa może być prowadzona wyłącznie przez osoby fizyczne. Nie można jej prowadzić w spółce cywilnej ani w przypadku konieczność reglamentowania działalności gospodarczej (uzyskania koncesji, pozwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej).

Czy należy odprowadzić podatek dochodowy z działalności nierejestrowej?

W przypadku prowadzenia działalności nieewidencjonowanej konieczne jest płacenie podatku dochodowego od osiągniętego przychodu. Zaliczane one są do tzw. innych źródeł podlegających opodatkowaniu. Przychód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej 17 % lub 32 %. Działalność nierejestrową możemy rozliczyć wyłącznie na zasadach ogólnych. Nie ma konieczności płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Podatek płacimy raz do roku przy rocznym zeznaniu podatkowym poprzez złożenie deklaracji PIT-36. W zeznaniu możesz odliczyć koszty ściśle związane z wykonywaną działalnością.

Czy muszę odprowadzać podatek VAT z działalności nierejestrowej?

W przypadku działalności nierejestrowej obowiązuje zwolnienie podmiotowe, które określa, iż jeśli w ciągu roku nie zostanie przekroczony limit 200 000 zł sprzedaży, nie zostaniemy uznani za czynnego podatnika VAT. Nie jesteśmy bowiem w stanie osiągnąć tego limitu, prowadząc działalność nierejestrową.

Jeśli natomiast sprzedajesz dobra lub świadczysz usługi, na które nie przysługuje zwolnienie przedmiotowe (kryterium zależne od rodzaju sprzedawanych dóbr i świadczonych usług), zobowiązany jesteś do zapłacenia podatku VAT. 

Dotyczy to następujących czynności:

Sprzedaż:

-metali szlachetnych, wyrobów jubilerskich lub innych towarów wymienionych w załączniku nr 12 ustawy o VAT,

-towary opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych,

-w niektórych przypadkach budynki, budowle lub ich części,

-tereny budowlane,

-nowe środki transportu;

-świadczenie usług prawniczych, w zakresie doradztwa, jubilerskie,

-nieposiadanie siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Jeśli nie masz obowiązku odprowadzania podatku VAT, mimo wszystko jesteś zobowiązany do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, w której należy zapisywać sprzedaż za dany dzień. Do prowadzenia ewidencji niezbędne jest wystawianie rachunków z numerem, datą wystawienia, nazwą sprzedawcy i nabywcy, nazwą usługi i kwotą zapłaty.

Zacznij już dziś działalność nierejestrową!

Podejmij pierwszy krok do bycia niezależnym sprzedawcą lub usługodawcą i wypróbuj działalność nierejestrową we własnej aktywności zawodowej. To świetny test, aby sprawdzić, czy twój pomysł na biznes okaże się strzałem w dziesiątkę lub aby skosztować okazjonalnej sprzedaży. Sprzedawaj legalnie i ciesz się zarobkiem z własnego hobby!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię