CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KOSZTACH POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH?

Podejmując decyzję o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia rozważasz wszystkie ‘za” i „przeciw”. Szczegółowa analiza może pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji. Często jedną z tych najczęściej poruszanych kwestii są koszty związane z postępowaniem odwoławczym, które sięgają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co w wielu przypadkach zdecydowało zaniechania podejmowania dalszych działań. Widzisz już, iż wspomniany problem powinien zostać szerzej omówiony z uwagi na istotne znaczenie praktyczne.

0
363

Jak pewnie wiesz w postępowaniu  przed KIO stosowania jest zasada o odpowiedzialności za wynik sporu, co zasadniczo oznacza, iż w przypadku uwzględnienia odwołania koszty zasądza się dla odwołującego Jakie są to dokładnie koszty Przede wszystkim są to koszty dojazdu na posiedzenie, a także wynagrodzenie pełnomocnika wynoszące maksymalnie kwotę 3.600 zł.  KIO orzeka o kosztach w  rozstrzygnięciu wydawanym po zakończeniu postępowania. Należy pamiętać jednak, iż kosztami postępowania są o koszty. dojazdu na posiedzenia Izby oraz wynagrodzenie pełnomocnika, które nie może jednak przekroczyć kwoty 3 600,00 zł.

Myślałeś, co zdarzy się przypadku, gdy zamawiający jeszcze przed otwarciem rozprawy uwzględni zarzuty nakreślone w odwołania?  W takim przypadku zwraca się kwotę z tytułu poniesionych kosztów wpisu. Jeśli zaś cofniesz odwołanie możesz domagać się 90% wartości wpisu.

Jeżeli jednak zamawiający uwzględni zarzuty postawione w odwołaniu jeszcze przed otwarciem rozprawy, Izba zwróci odwołującemu całą kwotę wpisu. Natomiast w przypadku wycofania odwołania przez odwołującego się, Izba zwróci mu 90% wartości wpisu, jednak pod warunkiem, że do wycofania odwołania doszło przed otwarciem rozprawy. W przeciwnym wypadku Izba orzeka o zwrocie kosztów na rzecz drugiej strony.

Jeszcze pozwól, że krótko wspomnę o możliwości wzajemnego zniesienia kosztów. Zastanawiasz się co to oznacza? Przede wszystkim należy wspomnień, że w takiej sytuacji żadna ze stron nie jet zobowiązana do zwrotu kosztów

Źródła:

1)http://www.kzp.net.pl/opracowania/37-Przegrywajacy-przed-KIO-zawsze-poniesie-koszty-postepowania-odwolawczego.html

2)http://www.experto24.pl/zamowienia-publiczne/odwolanie-i-skarga/koszty-odwolan-w-prawie-zamowien-publicznych.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię