UWAGA! KOLEJE ZMIANY W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH …

Ilość zmian wprowadzanych do ustawy Prawa zamówień publicznych może budzić pewne zdumienie. Pamiętasz zapewne, iż nie tak dawno, bo 25 czerwca 2013 r. dokonano ostatniej nowelizacji wspomnianej ustawy. Po zaledwie upływie półtora miesiąca przyszedł czas na kolejne zmiany

0
349

Jak wynika z informacji przedstawionych  przez Urząd Zamówień Publicznych 9 sierpnia 2013 r. opublikowano nowy jednolity tekst  ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Pozwól, że tym razem krótko wspomnę o najistotniejszych  modyfikacjach.

 Zastanawiasz się, co tym razem uległo zmianie?

W tym miejscu zwracam Twoją uwagę na  modyfikacje  wynikające  przede wszystkim z wprowadzenia  do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy obronnej 2009/81/WE dotyczącej udzielania zamówień publicznych w zakresie  obronności i bezpieczeństwa. Można tu wskazać na kwestie odnoszące się do zdeponowania materiałów  niejawnych z postępowania kontrolnego lub odwoławczego czy zasad udzielania dodatkowych zamówień, w przypadku gdy zamawiający udzielił zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ponadto warto wskazać również na inne zmiany, które  odnoszą się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji oraz dostosowania znowelizowanych przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wydaje się, że to nie koniec zmian jakie ustawodawca zamierza wprowadzić do PZP. Zapraszam wiec do śledzenia kolejnych wpisów, w których będę na bieżąco Cię o nich informować.

Źródło:

Informator UZP, numer 8/2013, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2649

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię