KOSZTOWNE KONSEKWENCJE BRAKU UBEZPIECZENIA OC

Rok 2013 w pełni! Może planujecie zakup nowego samochodu? Z pewnością wiecie już zatem o zmianach jakie wprowadzono w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli nie to jeszcze nic straconego…PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE

0
772

11 lutego 2013r. zakończył się okres przejściowy, który miał Nas przygotować na nowości prawne w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych. Upływ tego okresu przyniósł zmiany obok, których właściciele zarówno czterech, jak i dwóch kółek nie mogą przejść obojętnie.

Wyższe kary za brak OC? Zmniejszenie ryzyka podwójnego ubezpieczenia OC? Możliwość wypowiedzenia umowy u agenta ubezpieczeniowego? – to tylko nieznaczna część nowości.

Ale po kolei:

Po pierwsze musicie wiedzieć, że wspomniana nowelizacja wprowadziła wzrost kar przewidzianych jako konsekwencja braku ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) obowiązkowego dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Z uwagi na to, że stanowi ono gwarancję wypłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym przez sprawcę kolizji lub wypadku konieczne było stworzenie takich uregulowań, które będą dawały jak najmniejsze szanse na ominięcie obowiązku opłacania OC. Dlatego też mandat za brak ubezpieczenia od teraz będą mogli dostać nawet ci kierowcy, którzy nie zostaną złapani przez policję. Zapytacie jak to możliwe?
Od początku roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje narzędziem, które monitoruje bazę polis komunikacyjnych i wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu. Ponadto zakłady ubezpieczeniowe mają obowiązek w ciągu dwóch tygodni wysyłać informacje o sprzedaży polisy, więc UFG ma pełną bazę danych kierowców, którzy spóźniają się z zakupem ubezpieczenia OC.

Jeśli jednak komukolwiek udałoby się uniknąć obowiązku opłacania składki, wówczas musi liczyć się z tym, że zostanie na niego nałożona kara, której wysokość uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc w roku 2013 wynosi:

(1)     dla właścicieli samochodów osobowych: 2-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3.200 zł

(2)     dla właścicieli samochodowów cieżarowych lub autobusów: 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 4.800 zł

(3)     dla właścicieli pozostałych pojazdów: jedną trzecia minimalnego wynagrodzenia, czyli 530 zł

To jednak nie wszystko. Kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są zależne także od okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

(1)     do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej

(2)     do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej

(3)     powyżej 14 dni: 100% opłaty określonej powyżej

Nawet jeśli wydaje się Wam, że bardziej opłaca się zapłacić karę niż regularnie opłacać składkę na polisę ubezpieczeniową, to pamiętajcie jednak, że mandat jest najmniej dotkliwą konsekwencją jazdy bez OC, ponieważ konsekwencje po spowodowaniu wypadku są o wiele bardziej kosztowne, a prawdziwy problem pojawia się w przypadku zdarzeń groźniejszych niż drobna stłuczka.

Druga bardzo istotna zmiana, która po nowelizacji dotyka każdego właściciela samochodu, została wprowadzona w postaci obowiązku informacyjnego względem ubezpieczyciela w przypadku sprzedaży lub darowizny pojazdu.

O ile nic nie zmieniło się w zakresie ciążącego na sprzedawcy obowiązku przekazania kupującemu potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC, to jednak na tym nie kończą się obowiązki sprzedającego. Musi on bowiem dodatkowo w terminie 14 dni od dnia sprzedaży powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu wraz z danymi nowego właściciela. Spełnienie tego obowiązku z pewnością przyjdzie łatwiej, jeżeli pod uwagę weźmiemy fakt, iż w wypadku niespełnienia tego obowiązku będziemy ponosili odpowiedzialność za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń na takich samych zasadach jak nowy właściciel samochodu. I z całą pewnością mogę stwierdzić, że nikt nie chciałby płacić cudzych długów

To tylko niewielka część nowości! Jeżeli jesteście zainteresowani pozostałymi zmianami, zachęcam do lektury zarówno samej ustawy, jak i informacji udostępnionych pod adresem:

http://rzu.gov.pl/sprawybiezace/Od_11_lutego_2013_r__jednolite_zasady_w_ubezpieczeniach_obowiazkowych__21174

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię