12.8 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca, 2024

Rola przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy w dzisiejszym świecie

26,463FaniLubię

Rola szeroko pojętej przedsiębiorczości w naszym społeczeństwie jest bardzo ważna. Głównym celem przedsiębiorców jest osiągnięcie zysku. Przedsiębiorcy to ci, którzy potrafią budować i zarządzać swoimi biznesami we wszystkich aspektach. Muszą robić wszystko, od generowania pomysłów, sprzedaży, marketingu do zarządzania finansami. Reprezentują swoją markę swoich firm i decydują o jej rozwoju oraz biorą odpowiedzialność za decyzje dotyczące produktów i usług dostarczanych na rynek.

Jednak ich rola sięga o wiele dalej. Przedsiębiorcy nie tylko tworzą miejsca pracy, przez co wpływają i kształtują społeczeństwo, ale ich firmy są podstawą rozwoju gospodarczego i technologicznego. Poprzez swoją działalność dbają o konkurencyjność na rynku, jako pierwsi wprowadzają innowacje i przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji nauki i technologii. Mają więc wpływ na gospodarkę narodową i społeczeństwo, na środowisko i bardzo konkretnie na ludzi. To wszystko jednak ma miejsce, dzięki rzetelnej pracy przedsiębiorcy we własnej firmie. Poniżej omówimy, jak i dzięki czemu przedsiębiorczość i przedsiębiorca może wpływać na ogólny rozwój kraju i społeczeństwa.

- Autopromocja - KLIKNIJ NA GRAFIKĘ-

Przedsiębiorczość przyczynia się do wzrostu gospodarczego

Przedsiębiorcy działają jak koła napędzające wzrost gospodarczy kraju. Gospodarka opiera się bowiem na produkcji, dystrybucji, świadczeniu usług i inwestycjach; przedsiębiorcy mają swój udział na każdym z pól. Ponadto, wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwijanie technologii i innowacyjności, nowych rynków, dbanie o usprawnienia produkcji i optymalizację procesów skutkuje przyspieszeniem rozwoju gospodarczego, co w konsekwencji zachęca inwestorów zagranicznych do inwestowania w danym państwie. Przedsiębiorczość tworzy ogromną liczbę podstawowych miejsc pracy, które są bardzo ważne dla przekształcenia niewykwalifikowanych pracowników w wykwalifikowanych. Przygotowuje również i dostarcza doświadczonych pracowników do dużych gałęzi przemysłu.  W ten sposób pomagają generować nowe bogactwo i zwiększać dochód narodowy.

Przedsiębiorczość promuje innowacje

Przedsiębiorcy mają do odegrania rolę w rozwiązywaniu problemów, których istniejące produkty i technologie jeszcze nie rozwiązały. Dzięki właściwym praktykom badawczym i rozwojowym, przedsiębiorcy wprowadzają nowe innowacje, które otwierają drzwi do nowych przedsięwzięć, rynków, produktów i technologii. Tak więc, wprowadzając innowacje, przedsiębiorczość może poprawić życie ludzi. 

Przedsiębiorczość wspiera rozwój przemysłowy i zwiększa konkurencyjność

Oprócz tworzenia nowych pomysłów biznesowych i nieszablonowego myślenia, przedsiębiorcy promują również badania i rozwój. Fakt, że przedsiębiorstwa się ciągle rozwijają, ulepszają swoją ofertę, wprowadzają nowe produkty wpływa na ogólny stan gospodarki. Innowacyjność i przemysł są przyspieszane dzięki działaniu przedsiębiorców. Kiedy przedsiębiorca opracowuje nowy produkt, usługę lub pomysł, inni często podążają za nim. Działalność jednego przedsiębiorcy wymusza więc rozwój u innych, co wpływa na wzrost konkurencyjności i ogólny rozwój technologiczny firm. A w efekcie na większy wybór i lepszej jakości produkty/usługi dla konsumenta.

Przedsiębiorczość może promować zmiany społeczne 

Przedsiębiorcy zmieniają tradycje i kulturę społeczeństw oraz zmniejszają zależność od przestarzałych metod i technologii. Ich decyzje mogą również przynosić zmiany w społeczeństwie. Zmiany te są związane ze zdrowszym stylem życia lub większym wyborem ekonomicznym. Przedsiębiorczość może promować zmiany w społeczeństwie poprzez popieranie równości płci, dbanie o dobre warunki pracy, uczciwe wynagradzanie czy wspieranie macierzyństwa/tacierzyństwa i rodzicielstwa.

Przedsiębiorstwo jako miejsce społecznie odpowiedzialne

O tego rodzaju biznesu pisaliśmy już w jednym z artykułów (Biznes społecznie odpowiedzialny), ale nie sposób tutaj zapomnieć, że o tej roli przedsiębiorstwa. Może ono organizować i promować różnego rodzaju akcje mające na celu kształtowanie postaw społecznych, zwiększanie świadomości społecznej, ale również wspierać poprzez dotacje i darowizny różne cele charytatywne. Przedsiębiorstwo może korzystać z taki narzędzi jak: wspieranie lokalnych instytucji, ośrodków i osób, wprowadzanie programów dla dzieci i młodzieży, organizowanie kampanii społecznych, dbanie o sprawiedliwe wynagradzanie i odpowiednie warunki pracy w krajach produkcji towaru (np. ruch fair trade), znakowanie produktów, które polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu tj. wpływie na środowisko i zdrowie.

Przedsiębiorczość tworzy miejsca pracy

Gdy przedsiębiorca zakłada lub rozwija firmę decyduje, jakich pracowników zatrudnić. Przedsiębiorcy biorą pod uwagę osób, z jakim wykształceniem, doświadczeniem lub umiejętnościami potrzebują, sprawdzają, jak kto nadzoruje procesy, kto może wykonywać pracę kreatywną, a kto może wykonywać zadania administracyjne. Ponadto wytwarzanie produktów przed przedsiębiorcę tworzy łańcuch dostaw towarów/usług, który również przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. Nawet jeśli więc przedsiębiorca nie zatrudnia bezpośrednio pracowników do pracy, nadal jego działalność powoduje, że potrzebni będą sprzedawcy produktów czy kierowcy.

Przedsiębiorczość tworzy bogactwo

Inwestorzy często nie mogą się doczekać inwestowania w małe, ale potencjalnie rentowne firmy, podczas gdy pożyczkodawcy rozwijają własne firmy, zarabiając na kapitale przekazanym przedsiębiorcom. Cykl takiej mobilizacji funduszy może pomóc lokalnej gospodarce w budowaniu bogactwa. Ponadto, wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie poprzez uczciwe wynagradzanie i dobre warunki pracy z poszanowaniem praw człowieka i pracownika, mogą poprawić swoje warunki życia i same osiągać sukces.

Przedsiębiorczość poprawia standard życia

Tutaj należy wskazać dwa kierunki, bowiem z jednej strony poprawa standardu życia dotyczy ludzi zgromadzonych przy przedsiębiorstwie (o czym mowa powyżej), z drugiej strony mogą poprawić się standardy życia społeczeństwa dzięki zmianom lub usługom, które przedsiębiorca zapewnia w ramach swojej działalności. Innowacje, które mogą obniżyć koszt wytworzenia produktu, obniżają również cenę produktu, jednocześnie pozwalając firmie na utrzymanie tych samych zysków, a klientom pozwala wydawać mniej pieniędzy. A kiedy ludzie oszczędzają pieniądze, nabywając produkt po niższej cenie, mogą wykorzystać oszczędności do innych celów. To oznaka poprawy standardu życia.

Przedsiębiorczość może zmieniać środowisko

Pomijając tutaj kwestie wielkich fabryk i elektrowni oraz szukania możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii czy walki ze zmianą klimatu, każdy przedsiębiorca ma wpływ na środowisko poprzez zadbanie o „czystsze” działania swojej firmy oraz poprzez edukowanie pracowników. Przedsiębiorca może szukać rozwiązań – w zależności od branży – dzięki którym wytwarzanie produktów czy usług będzie związane z mniejszą ilością zanieczyszczeń dla środowiska, z ograniczeniem marnowania wody albo produkcją mniejszej ilości śmieci. Tutaj można podać przykład rezygnowania z plastiku przy dostawach towarów na rzecz korzystania z przedmiotów biodegradowalnych (lub które można ponownie wykorzystać) lub ograniczania produkcji ubrań.

Dobrą opcją jest również wprowadzenie do firmy segregacji śmieci, elektronicznego obiegu dokumentów, zamontowanie filtrów do wody, wykorzystywanie ekologicznych materiałów, inwestowanie w sprzęty energooszczędne oraz prowadzenie biura lub zakładu, do którego istnieje możliwość dojechania komunikacją miejską lub bezpiecznego dojazdu rowerem i zachęcanie pracowników do wykorzystywania tej możliwości poprzez montaż stojaków na rowery, dofinansowanie biletów na pociąg lub autobus czy oferując elastyczny czas pracy.

Przedsiębiorca powinien łagodzić konflikty

W tym miejscu należy wskazać rolę przedsiębiorcy jako osoby zarządzającej kapitałem ludzkim, bowiem prowadząc firmę i zatrudniając w niej pracowników, przedsiębiorca powinien znać umiejętności i słabości osób zatrudnionych, wiedzieć, jaki mają zakres obowiązków oraz szanować ich pracę i czas. Ważne jest, aby przedsiębiorca efektywnie rozdzielał obowiązki. Przedsiębiorca jest również odpowiedzialny za zorganizowanie struktury biznesowej i środowiska, które pomaga każdemu pracownikowi zmaksymalizować jego potencjał. Dzięki temu można uniknąć zniechęcenia do pracy oraz negatywnych emocji, a także ograniczyć konflikty pracowników z osobami zarządzającymi. Przedsiębiorca powinien mieć na uwadze morale pracowników, minimalizować konflikty z innymi pracownikami, a w przypadku ich powstawania powinien umieć je załagodzić. Sukces biznesu często zależy właśnie od wkładu jego pracowników.

Przedsiębiorca powinien motywować

Obok dbania o pracowników pod kątem ich wynagradzania czy warunków pracy, ważne jest, aby posiadali oni motywację do pracy. Przedsiębiorca powinien więc zarządzać zespołem, również odpowiednio doceniając pracowników, chwaląc ich pracę, dostrzegając wysiłek oraz zapewniać benefity.

Przedsiębiorca powinien edukować

Nie można też zapomnieć o roli edukacyjnej, jaką może i powinno pełnić przedsiębiorstwo. Można tutaj wyróżnić zarówno szkolenia i kursy związane z branżą, które bezpośrednio wpływają na wykształcenie i umiejętności pracowników, ale warto również pamiętać o edukowaniu pod kątem dbania o środowisko lub zdrowego trybu życia, można organizować szkolenia mające na celu naukę komunikacji i budowania relacji oraz poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów. Można przeprowadzać szkolenia lub organizować zabawy edukacyjne również dla rodzin, w tym dzieci pracowników.

Przedsiębiorca planuje strategię firmy

Nie sposób zapomnieć też o roli przedsiębiorcy we własnej firmie, bowiem to właśnie dzięki jego staraniom firma będzie się rozwijała i coraz mocniej oddziaływała na rynek, gospodarkę i społeczeństwo. Przedsiębiorca powinien mieć wizję firmy. Dobra strategia gwarantuje, że przedsiębiorca może znaleźć fundusze, odnieść początkowy sukces, stworzyć wartość dla klientów i pracowników, stworzyć zrównoważony model biznesowy i rozwijać się. Skuteczna strategia biznesowa polega na wyborze odpowiedniego rynku, znalezieniu odpowiednich klientów i dostosowanie marketingu, a rolą przedsiębiorcy jest myślenie o wszystkich tych kwestiach. Ważne jest również, aby przedsiębiorcy znali mocne strony swojej firmy i wykorzystywali je, jednocześnie utrzymując wysoki poziom swojej działalności.

Przedsiębiorca powinien znać branżę i konkurencję

Aby odnieść sukces w biznesie, jedną z podstawowych ról przedsiębiorcy jest poznanie branży, aby mógł zdobyć ogólną wiedzę na temat biznesu. Muszą być świadomi tego, co dzieje się na rynku i nazwać mocne strony swojej firmy i co ją wyróżnia na rynku. Przedsiębiorca musi również wiedzieć, jak działa branża jako całość, czyli jakie technologie są używane, jakie są możliwości, co staje się popularne. Ważne jest, aby przedsiębiorca również poznał rynek i kulturę miejsca, w którym działa.

Przedsiębiorca podejmuje decyzje i ogranicza ryzyko biznesowe

Przedsiębiorcy poświęcają czas na analizę i badanie, aby sprawdzić realizacja jakich pomysłów może odnieść sukces. Ostatecznie również podejmują decyzje biznesowe, które mają rozwijać firmę. W tym wszystkim jednak należy pamiętać, że rolą przedsiębiorcy jest również eliminowanie ryzyka biznesowego. Niepowodzenie firmy może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, pracowników, społeczeństwa i lokalnej gospodarki.

Przedsiębiorca tworzy budżet

Budżet finansowy przedsiębiorcy to miejsce, w którym wskazane jest, ile pieniędzy firma musi przeznaczyć na wydatki, takie jak czynsz, pensje, eksploatacja i inne koszty związane z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorca musi wiedzieć, ile zysku osiąga i mądrze planować wydatki. Ponadto powinien wiedzieć, gdzie dokładnie trafiają pieniądze, aby nie paść ofiarą oszustwa.

Przedsiębiorca optymalizuje procesy

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za ciągłe aktualizowanie technologii, której używa w swoich procesach biznesowych lub działaniach i ciągłe optymalizowanie procesów, co ma sprawić, że będzie mógł obniżyć koszty produkcji, a tym samym zwiększyć zyski lub przeznaczyć zaoszczędzone środki na promocję, szkolenia lub inwestycje.

Przedsiębiorca śledzi i rynek i prognozuje zmiany biznesowe

Rolą przedsiębiorcy jest przewidywanie wyzwań i szybkie reagowanie na nie. Prognozowanie jest ważne, ponieważ pomaga przedsiębiorcy podejmować decyzje, takie jak zmniejszenie lub zwiększenie zapasów produktu, zakup zaktualizowanego oprogramowania lub podjęcie decyzji o pozyskaniu kredytu. Ponadto przedsiębiorca powinien znać trendy i odpowiadać na nie.

Warto zdawać sobie sprawę z możliwości i obowiązków, jakie ma każdy przedsiębiorca. Zrozumienie swojej roli pomoże w obiektywnej ocenie swojej działalności i wyznaczeniu jej kolejnych celów. Wszystko po to, aby praca przynosiła satysfakcję, widząc jak dobry wpływ ma na gospodarkę, społeczeństwo, środowisko ludzi i firmę.

Projekt powstał przy dofinansowaniu z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, pod patronatem Fundacji Popieram Dolny Śląsk oraz Fundacji Skutecznie do przodu, we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Marcinem Krzyżanowskim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię

Powiązane artykuły

Pozostańmy w kontakcie

26,463FaniLubię
274SubskrybującySubskrybuj
- Reklama -spot_img

Najnowsze Artykuły

Skip to content