22.5 C
Warszawa
czwartek, 25 lipca, 2024

Niepodległość 2022 – Ks. Tomasz Błaszczyk

26,463FaniLubię

Wielka godzina, na którą czekał z upragnieniem cały naród polski, już wybija. Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie, nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości. W tej godzinie wola narodu jest jasna, stanowcza i jednomyślna. Odczuwając tę wolę i na niej opierając to wezwanie, stajemy na podstawie ogólnych zasad pokojowych, głoszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, a obecnie przyjętych przez cały świat, jako podstawa urządzenia nowego współżycia narodów. W stosunku do Polski zasady te prowadzą do utworzenia niepodległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezależnością, jako też terytorialną nienaruszalnością, co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowanym będzie. Aby ten program ziścić, musi naród polski jak jeden mąż stanąć i wytężyć wszystkie siły, by jego wola została zrozumiana i uznana przez świat cały […].

Te słowa Odezwy Rady Regencyjnej zapisane w Monitorze Polskim z 7 X 1918 r. przywodzą na pamięć wydarzenia tamtego czasu, w którym stało się jasne, że Polska, stojąc przed dziejowym wydarzeniem, mogła w końcu po dramatycznym okresie zaborów zrealizować marzenia pokoleń Polaków o wolnej i suwerennej Ojczyźnie. Niepodległość wymarzona i wytęskniona stała się faktem i była okupiona bohaterskimi ofiarami sześciu pokoleń Polaków.

- Autopromocja - KLIKNIJ NA GRAFIKĘ-

Wyrazicielem tej tęsknoty za wolnością stali się artyści słowa na czele z Adamem Mickiewiczem, który w „Panu Tadeuszu” pisał:

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Była to tęsknota za utraconą samodzielnością polityczną i obywatelską, łącznie z prawem do realizowania własnej kultury, używania własnego języka, pielęgnowania własnej historii i rodzimych obyczajów, tego wszystkiego, co było zabronione przez zaborcę. Bo temu przyświecała tylko jedna zasada wyrażona przez Otto von Bismarcka: Tłuczcie Polaków, aż przejdzie im ochota do życia. […] Jeżeli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ich wytępić. (list do Malwiny von Arnim-Kröchlendorf z 26 III 1861 r.). A i carat swoimi represjami niejednokrotnie przekonywał Polaków, że o jakimkolwiek powrocie do przeszłości nie może być mowy i że Polacy muszą pogodzić się z nieodwołalnym wyrokiem losu i historii. To dlatego jeden z bohaterów „Dziadów” Mickiewiczowskich mówił:

Teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach,
Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach.

Ci, których spotkał okrutny los oskarżali zaborców o tyranię, a jednocześnie ostro krytykowali służalczą postawę tych Polaków, którzy robili wszystko by przypodobać się nowej władzy. Doświadczając prześladowań, Polacy przywoływali myśl o niepodległości, niezależności, suwerenności. Ta sytuacja przypominała wielkie wzloty ducha polskiego z przeszłych dziejów. Ale przywodziła też na pamięć wielkie upadki z kart naszej historii. Doskonale postrzegali to polscy romantycy, między innymi Juliusz Słowacki, pisząc o Polsce jako „papudze narodów”, która zachwycała się rewolucja francuską i jej niedorzeczności przenosiła na grunt rodzimy. Także Zygmunt Krasiński porównywał sytuację Polski do końca Rzymu, gdzie „Bogowie i ludzie szaleją”, sugerując tym samym, że ci, którzy bogami się stali, sprowadzili nieszczęście na Ojczyznę.

Nikt bardziej nie oskarżał narodu polskiego, przynajmniej jego części niż Cyprian Kamil Norwid, którego akt oskarżenia wynikał z miłości do kraju, i jego kultury.

Święta miłości kochanej Ojczyzny
Czują cię tylko umysły poczciwe.

pisał Ignacy Krasicki, sugerując, że tylko umysły poczciwe, bohaterowie nieszczędzący swoich sił, zdrowia, a nawet życia byli zdolni uratować Polskę od zapomnienia i przywrócić narodowi nadzieję na wolność. Żeby nie zapomnieć o Polsce, trzeba było podtrzymywać w narodzie kulturę polską, polskie tradycje i wiązać je z wiarą, by mogła wybrzmieć nadzieja o zmartwychwstaniu Polski. Dobrze

wiedziały o tym państwa zaborcze, skoro przeszkadzały nam w rozwijaniu własnej kultury. Dlatego powstańcza walka o wolność była walką o kulturę, która najbardziej wybrzmiała w XIX wieku, przygotowując nasz naród do zdobycia własnej państwowości.

Ostoją polskiej kultury i polskiej tradycji stała się rodzina, która wierna Bogu z wiary czerpała siły. Mimo kibitek, wysyłek na Sybir, mimo szalejącej Hakaty przeciwstawiała się zaborczemu złu, a walcząc o prawo używania ojczystego języka, polskość traktowała jako wartość. Polskość to wartość sama w sobie, którą rozumieć należy jako postawę przywiązania i miłość do Ojczyzny, troskę o Nią, o Jej dobro i przyszłość. Choć wówczas, jak i w dobie współczesnej, niektórzy uważali polskość za nienormalność, to w większości tak rozumieli tę wartość świadomi Polacy. Bo za samo bycie Polakiem trzeba było liczyć się z szykanami, pogardą, a nieraz utratą swobód obywatelskich czy nawet życia. Za progiem polskiego domu nie istniał wpływ Rosji, Prus czy Austrii. Życie rodzinne nacechowane było polskością.

Znamienną wypowiedzią w tym zakresie stały się słowa Jana Pawła II wypowiedziane w siedzibie UNESCO w Paryżu 2 VI 1980 r.: Jestem synem Narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako Naród – nie biorąc za podstawę jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi, ale tylko

własną kulturę, jaka się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. […] Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze Narodu. Jest to zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek.

Sens bycia człowiekiem pozwalała uświadomić naszemu narodowi właśnie kultura w szerokim zakresie, a pomocna była w tym wiara. Polak wychowany w wierze katolickiej wiedział doskonale, że śmierć jest tylko pewnym przeżyciem w drodze do wieczności, gdzie czeka go odwieczna Miłość. I tę Miłość konfigurował miłością do Ojczyzny, zabiegając i walcząc o jej wolność. A walka o wolność stała się dla nas obroną człowieka i obroną jego decyzji, wolnych i odpowiedzialnych. Stąd ścisły związek tej walki z moralnością, w imię której poprzednie pokolenia spełniały swój patriotyczny obowiązek.

Wolnej Polski nie byłoby bez wizjonerów. To oni w ogniu debat wykuwali myśl o suwerennej Polsce, przygotowując Naród do jeszcze większego wysiłku i ofiarności z życia, które ostatecznie zmierzały do odrodzenia bytu państwowego i poczucia wspólnotowości. To dlatego mógł Roman Dmowski pisać w „Myśli nowoczesnego Polaka”: Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie. Obok Dmowskiego także Piłsudski, Daszyński, Korfanty, Paderewski czy Witos pracowali nad przywróceniem Polakom nadziei, kształtując ich wewnętrzne i polityczne przekonanie o suwerennej Polsce. Mieli przekonanie, że naród polski dojrzał już do suwerenności. Tylko naród dojrzały i świadomy swojej przeszłości, kształtowanej przez kulturę i tradycję, ugruntowanej przez rodzinę, po zaborczym koszmarze, nie mógł być unicestwiony, ale mógł powstać do życia i decydować o własnym losie. Tylko naród dojrzały może być suwerenny i wolny!

Dzisiaj tej wolności trzeba nam bronić, bo ukryte centrale władzy, organizacje międzynarodowe już rozpoczęły proces niszczenia kultur narodowych. Globalistyczny liberalizm dezawuuje rządy prawa, rodzinę, moralność i tradycyjne struktury życia społeczno-politycznego. Eksponuje wypaczenia intelektualne w imię wolności i demokracji, głosi utopijne hasła, by budować chore społeczeństwa, bezwładne w swej sile i poddane ideologicznym szaleństwom.

Dlatego patrząc w przyszłość, nie zapominamy o przeszłości, cytując słowa „Roty” Marii Konopnickiej:

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.

Ks. Tomasz Błaszczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię

Powiązane artykuły

Pozostańmy w kontakcie

26,463FaniLubię
274SubskrybującySubskrybuj
- Reklama -spot_img

Najnowsze Artykuły

Skip to content