23.4 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca, 2024

Miłosierdzie nadzieją dla świata – Dobre Nowiny

26,463FaniLubię

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. „Miłosierdzie nadzieją dla świata” – to hasło tegorocznej uroczystości Miłosierdzia Bożego. Uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w niedzielę 24 kwietnia o godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W czasie Eucharystii poświęcony zostanie Dzwon Nadziei dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough w Australii. Transmisję z uroczystości przeprowadzi TVP1.

W Łagiewnikach, które są światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia, już w sobotę 23 kwietnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta wigilijna. Na godzinę 20.30 zaplanowano nabożeństwo Drogi Miłosierdzia (część III – „Miłosierdzie darem dla świata”), z którego transmisję przeprowadzi TVP3.

- Autopromocja - KLIKNIJ NA GRAFIKĘ-

Niedziela będzie przebiegać według tradycyjnego programu – główna Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 10.00. „Po czasie pandemii, gdy w minionych latach wielu nie mogło przybyć do Łagiewnik, mamy nadzieję, że teraz przeżyjemy wspólnie piękne święto.Pamiętajmy, że o nie prosił sam Pan Jezus i w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Skorzystajmy z nich” – zachęca ks. Zbigniew Bielas,rektor Sanktuarium w Łagiewnikach, który zaprasza wszystkich do przyjazdu na łagiewnickie wzgórze.

W Dzienniczku (998) czytamy takie słowa Pana Jezusa: „Pragnę, aby czczono miłosierdzie Moje; daję ludzkości ostatnią deskę ratunku – to jest ucieczkę do miłosierdzia Mojego, raduje się serce Moje z święta tego”.

Obietnice

Z Eucharystią przyjętą w uroczystośćMiłosierdzia Bożego związana jest największaobietnica: zupełnego odpuszczeniawin i kar (Dz. 300).

Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dzień uroczystości Miłosierdzia Bożego. Można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

Pan Jezus obiecał, że wylewa całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia, bo w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Wielkość tego święta polega m.in. na tym, że wszyscy ludzie, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach i doczesnych dobrodziejstwach, jakie Pan Jezus przygotował na to święto. Mogą je otrzymać zarówno poszczególne osoby,jak i wspólnoty ludzkie, byleby tylko z wielką ufnością o nie prosili.

Wybrane cytaty z Dzienniczka na temat święta Miłosierdzia

Dz. 206

„(99) Na drugi dzień po Komunii świętej usłyszałam głos: Córko Moja, patrz w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę,a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia Mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko Moja.W święto Moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię”.

Dz. 299-300

(130) + Tajemnica duszy. Wilno 1934 Kiedy raz spowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie,które są w tym obrazie – odpowiedziałam,że dobrze, zapytam się Pana.

W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz…

– Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.

– Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy,kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę,ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

Proś wiernego sługę Mojego, że byw dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu Moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.

+ Nie znajdzie ludzkość uspokojenia,dopokąd się nie zwróci z ufnością do MiłosierdziaMojego.

+ O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem Święty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, ze Jestem Miłosierdziem, nie dowierza Dobroci Mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość Moją, ale nie wierzą w dobroć Moją”.

Dz. 420

Niedziela, 28 [IV] 1935
Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu Odkupienia. Kiedyśmy poszły na tę uroczystość, serce mi biło z radości, że te dwie uroczystości z sobą są tak ściśle złączone.Prosiłam Boga o miłosierdzie dla dusz grzesznych. Kiedy się kończyło nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa,wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się na cały świat. Wtem ujrzałam jasność niedostępną na kształt mieszkania kryształowego, utkanego z fal jasności nieprzystępnej żadnemu stworzeniu ani duchowi. Do tej jasności – trzy drzwi. I w tej chwili wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na tym obrazie, do onej jasności w drzwi drugie, do wnętrza jedności.Jest to Jedność Troista, która jest niepojęta, nieskończoność. – Wtem usłyszałam głos: Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań Moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemudostąpi go. Cieszyłam się niezmiernie dobrocią i wielkością Boga swego”.

Dz. 699

„W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki,ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego”.

O święcie Miłosierdzia Pan Jezus mówił do Siostry Faustyny aż 14 razy, określając nie tylko miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia.„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki – powiedział Pan Jezus, podając powód dla ustanowienia święta – daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki” (Dz. 965).

Święto ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, ktore jest źródłem i motywem wszystkich dzieł wobec człowieka, a szczególnie dzieła odkupienia. Jest to także – z woli Bożej – dzień szczególnej łaski dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników, którzy najbardziej miłosierdzia Bożego potrzebują.„Święto Miłosierdzia – mówił Pan Jezus – wyszło z wnętrzności Moich dla pociechy świata całego”(Dz. 1517).

Dz. 965

Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. Sekretarko Mojego miłosierdzia,pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy,dzień Mojej sprawiedliwości”.

Sposoby czynienia miłosierdzia

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podajęc i trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo,trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia,ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu,który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków (Dz. 742).

bp Robert Chrząszcz
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach to centrum,ktore pomaga i przypomina o tym wszystkim, co Pan Jezus powiedział św. Siostrze Faustynie. Tu trwa nieustanna modlitwa, ale dokonują się też dzieła miłosierdzia. Tu każdego dnia w konfesjonale na penitentow czekają księża i szafują Bożym Miłosierdziem. To duchowa stolica Bożego Miłosierdzia. Ważne miejsce na mapie świata. Świat potrzebuje Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. To punkt odniesienia dla wielu.Trzeba nam dziś zwracać się do Miłosierdzia Bożego. Najpierw mieliśmy czas pandemii, a kiedy wydawało się nam wszystkim, że on się już kończy, przyszła wojna. I widzimy, jak prawda o Miłosierdziu Bożym jest ciągle aktualna i potrzebna – może dziś nawet jeszcze bardziej.Czujemy się bardzo zagubieni w tym świecie, w tym, co niesie – choroby,wojna. Widzimy, że brak miłosierdzia w sercach ludzi powoduje, że atakuje się kraj całkowicie pokojowo nastawiony i zabija się ludzi, dzieci,niszczy się rodziny. W Polsce mamy już ponad 2,5 mln uchodźcow, a wciąż napływają nowi. Nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko się rozwinie– niewiele brakuje, żeby stało się coś jeszcze gorszego. To jest taki moment,że musimy popatrzeć na Pana Boga – zaufać sile modlitwy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię

Powiązane artykuły

Pozostańmy w kontakcie

26,463FaniLubię
274SubskrybującySubskrybuj
- Reklama -spot_img

Najnowsze Artykuły

Skip to content