KIEDY OSOBOM BLISKIM ZMARŁEGO PRZYSŁUGUJE ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Sąd Najwyższy w uzasadnienia postanowienia z 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14) – przesądził ostatecznie, iż osobie najbliższej przysługuje z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego, nawet gdy poszkodowany zmarł przed 3 sierpnia 2008 r.

0
721

W powyżej przywołanym postanowieniu Sąd Najwyższy uznał, że:

– w świetle dotychczasowego orzecznictwa nie może już budzić żadnych wątpliwości, iż w przypadku wyrządzenia śmierci człowieka, najbliższym członkom rodziny przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, którego podstawę prawną może stanowić również art. 448 k.c.,

– uprawnionego do zadośćuczynienia należy traktować jako osobę bezpośrednio poszkodowaną czynem niedozwolonym, która jednak musi wykazać istnienie dobra osobistego, które zostało naruszone działaniem sprawy,

– zadośćuczynienie wchodzi w zakres odpowiedzialności z polisy OC,

– roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje każdemu, czyje dobro osobiste zostało naruszone.

A zatem wystarczy wykazać powyższe, aby uzyskać należne zadośćuczynienie.

Warto zatem  skierować swoje roszczenie do ubezpieczyciela, gdyż ryzyko przegranej praktycznie nie istnieje. Szczególnie warto skorzystać ze swoich uprawnień w sytuacji, gdy wypadek zdarzył się przed 3 sierpnia 2008 roku, bo w tamtym okresie żaden z ubezpieczycieli nie wypłacał zadośćuczynienia w rozumieniu omówionego postanowienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię