WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ NA NOWYCH ZASADACH

Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej ułatwiły zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej. Weszły one w życie 31 grudnia 2014 roku. Dzięki nim każdy konsument, w tym także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej od co najmniej roku może wnosić o ogłoszenie upadłości i w ten sposób uwolnić od długów, których nie jest w stanie spłacić.

0
742

Podstawą uwzględnienia wniosku jest wykazanie, że dłużnik nie popadł w stan niewypłacalności na skutek zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa.

We wniosku należy wskazać wszystkich wierzycielu, ich adresy, wysokość wierzytelności i datę ich wymagalności, a także podać aktualny wykaz majątku jaki się posiada.

Następnie taki wniosek składa się w sądzie i wnosi opłatę 30 złotych.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne majątku konsumenta, które ma na celu spieniężenie majątku i zaspokojenie wierzycieli. Następnie Sąd ustala plan spłaty przez dłużnika wierzycieli. Natomiast jeżeli Sąd uzna, że konsument nie jest w stanie spłacić wierzycieli pomija tą część i umarza długi upadłego.

Ważnym wydarzeniem w życiu upadłego konsumenta jest fakt, że umarzane są wszystkie toczące się postępowania komornicze, a w ich miejsce wchodzi postępowanie likwidacyjne prowadzone przez syndyka, przez co dłużnik nie musi już znosić uciążliwej egzekucji komorniczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię