ZMIANA WYSOKOŚCI PROGU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w wyniku której przyjęto nowy próg stosowania jej przepisów tj. 30 tyś euro. Powoduje to, iż przy obecnie obowiązującym przeliczniku przepisy ustawy będą stosowane w przypadku zamówienia o wartości wyższej niż 126.747 zł ( z uwzględnieniem stawki VAT 23 %. kwota ta wynosi 155. 898,81 zł. Pewnie pamiętasz, ,że dotychczasowy próg wynosił 14.000 tyś euro. Z uwagi na to warto zaznaczyć, iż podwyższenie progu spowoduje odformalizowanie znacznej części zamówień.

0
727

Zastanawiasz się, co było powodem wprowadzenia tej zmiany? Zgodnie z przyjętymi założeniami  celem  tych zmian było niwelowaniu  bariery w rozwoju innowacyjności i nauki . W założeniach ustawodawcy Polska  w ciągu dwóch lat o wejścia w życie nowelizacji ma zostać  „umiarkowanymi innowatorami”, a po dziesięciu latach – „liderem innowacji”. Ponadto zmiana w prezentowanym wyżej zakresie ma na celu wyeliminowanie obowiązku prowadzenia zamówień publicznych w sytuacji, w której  korzyści wynikające ze zastosowania ustawy mogłyby przewyższać związane z tym koszty. Co więcej  celem omawianej modyfikacji   jest wykluczenie dyskryminacji przedsiębiorców w dostępie  do zamówień publicznych oraz zapewnienie przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy.

Poza tym opisywana nowelizacja zawiera zmiany w  zakresie wyłączenia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, co przykładowo odnosi się do  kwot mniejszych od tzw. progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące celom badawczym, eksperymentalnym, naukowym, rozwojowym, a jednocześnie nie są przeznaczone do produkcji seryjnej  mającej na celu pokrycie kosztów badań lub rozwoju lub osiągnięcie rentowności rynkowej.  Podobne uwagi dotyczą zakresu działalności związanej z działalnością kulturalną, co dotyczy  m.in. organizacji wystaw, festiwali, koncertów, konkursów czy spektakli teatralnych.

Źródła:

1)      http://portalprocesowy.pl/zmiany-w-prawie/nowe-prawo/art110,zamowienie-to-umowa-drozsza-niz-126-747-pln-netto.html

2)       http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2877

3)     http://www.noweprzetargi.pl/page/1/5052/sejm_uchwalil_nowelizacje_prawa_zamowien_publicznych_w_zakresie_podwyzszenia_progu_stosowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię