POWIERZENIE CZĘŚCI PRAC PODWYKONAWCY…

Jak wiesz, wykonawca biorąc udział w postępowaniu o zamówienia powinien określić jaką część prac zamierza powierzyć podwykonawcy.

0
649

Problem pojawia się wtedy, gdy wykonawca w formularzu oferty oświadczył, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Pomimo tego załącznik do tej oferty nie  zawiera wskazania części zamówienia, które  mają oni realizować . W tej sytuacji należy się zastanowić, co powinien uczynić wykonawca aby być dopuszczonym do dalszego etapu postępowania?

Z uwagi na powyższe należy pamiętać,  iż Zamawiający, w opisanym wyżej przypadku, w oparciu o regulację art. 87 ust 1 PZP może żądać wyjaśnień odnoszących się do treści  złożonych ofert. Chodzi tu o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy formularzami, które składa Wykonawca. W odpowiedzi na to wykonawca może powołać się na omyłkę we wskazaniu, iż stwierdzić, że w  rzeczywistości pracę będzie wykonywał samodzielnie, a tylko niepotrzebnie zaznaczył, iż podwykonawca weźmie udział w realizacji zamówienia.

Poza tym powinieneś zwrócić uwagę na to, iż ustawa nie określa maksymalną część prac, które należy powierzyć podwykonawcy. Jaki z tego wniosek? Świadczy to o możliwości podjęcia decyzji we wskazanym zakresie organizatorowi przetargu. Ważnym jest zastrzeżenie, iż zamawiający powinien wskazać na konkretne części zamówienia, które mogą realizować podwykonawcy, co oznacza, że podwykonawcy nie powinni być wskazani procentowo lub kwotowo.  Zamawiający nie może jednak oznaczyć konkretnych podmiotów, które mogą wystąpić w roli podwykonawcy.

Zachodzi jednak pytanie: czy wykonawca może ponieść negatywne konsekwencji, jeśli okaże się, że wykonawca nie wskaże jaką część prac powierza podwykonawcy?

W świetle orzecznictwa KIO, np. wyroku z dnia 21.10  2010 r. wynika, że nie może stanowić to  podstawy do wyciągania tych negatywnych skutków, co w szczególności dotyczy braku możliwości  wykluczenia wykonawcy.

Źródła:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/jak-postapic-gdy-wykonawca-nie-wskazal-czesci-zamowienia-ktora-powierzy-podwykonawcy
http://www.pierog.pl/media/tms/catalog2/pages/page151/521c71bc1f076z_podwykonawcami_czy_tez_bez_nich.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię