OPŁATA 5 % OD SKARGI NA ORZECZENIE KIO JEST ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

W dniu 14 stycznia 2014 r. (SK25/11), przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego była ocena zgodności z Konstytucją opłaty, w wysokości 5 procent, pobieranej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Wspomniana opłata została uznana za zgodną z prawem do Sądu. O co dokładnie chodziło?

0
989

W świetle przywołanego orzeczenia, art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, odnoszącym się do ustalonej w sposób procentowy opłaty stosunkowej, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.  W uzasadnieniu podniesiono, iż opłata stosunkowa uwzględnia  charakter prawa zamówień publicznych, jego złożony przedmiot a także zwraca uwagę na regulację prawą. W tym względzie stwierdzono, iż pobierana opłata jest taka sama, jak opłata procentowa wymagana w sprawach majątkowych.

W związku z wydanym orzeczeniem pozostaje do rozważenia jeszcze jedna kwestia. Dotyczy ona dylematu, czy wysokość tej opłaty nie ogranicza przedsiębiorcom prawa do Sądu?   W ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdzono wprawdzie, iż wysokość opłaty nie zamyka przedsiębiorcom dostępu do sądu. Wydaje się jednak, iż  przywołane orzeczenie wywołuje sporo wątpliwości, o czym świadczą zdania odrębne zgłoszone przez sędziów: Leona Kieres i Andrzeja Wróbla. W świetle ich opinii,  przepis dotyczący wysokości opłaty od skargi na orzeczenie KIO jest przepisem nadmiernie fiskalnym, co powoduje, iż  narusza w sposób istotny konstytucję. Sędzia A. Wróbel nadto zastrzega, iż  mechanizm naliczania opłat, przewidziany w zaskarżonym przepisie, jest znacznym ograniczeniem dostępu do sądu.

Źródła:
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/tk-piec-mln-oplaty-sadowej-nie-narusza-konstytucji

http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=gospodarka&idNewsComp=&filename=&idnews=142691&data=&status=biezace&_CheckSum=2139246336

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię