W JAKIM TERMINIE ZAMAWIAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKONAWCY O SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAOFEROWANIA RAŻĄCO NISKIEJ CENY?

Kontynuując wątek rozpoczęty w poprzednich postach po raz kolejny chciałabym zwrócić Twoją uwagę na problem rażąco niskiej ceny. Tym razem przedstawię zagadnienie związane z terminem, w którym zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy żądając złożenia szczegółowych wyjaśnień powodów zaproponowania wskazanej przez wykonawcę ceny.

0
595
Zamówienia Publiczne

Jak zapewne wiesz pytania kierowane do wykonawcy są  uzasadnione  wyłącznie  w sytuacji, gdy za rażąco niską może być uznana cena oferty.  Z tego względu zamawiający nie powinien żądać uzasadnienia  kalkulacji poszczególnych cen jednostkowych oferty, nawet  wtedy gdy zostały one wyliczone na bardzo niskim poziomie, co nastąpiło przykładowo z powodu  wyższych cen w innych elementach taki sposób kalkulacji nie powoduje, iż cena oferty jest rażąco niska. Należy bowiem podkreślić, iż żądanie Zamawiającego   powinno wskazywać elementy oferty mające wpływ na wysokość ceny , co do których Zamawiający oczekuje wyjaśnień.

W kontekście powyższego zasadniczy problem polega na ustaleniu terminu, w  którym Wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia Zamawiającemu. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje takiego terminu, dlatego decyzja we wspomnianym zakresie zależy właściwe tylko i wyłącznie do Zamawiającego. Istnieje zatem  uzasadniona obawa, iż termin wskazany przez Zamawiającego będzie zbyt krótki.  Jak wiesz, w  konsekwencji może to spowodować brak możliwości w złożeniu wyjaśnień, co bez wątpienia naruszy interes Wykonawcy.  Co więcej, we wskazanej sytuacji Zamawiającemu nie przysługuje odwołanie ze względu na brak wyczerpania przesłanek z art. 180 ust. 1 PZP.

Czy zatem istnieje środek ochrony przysługujący Wykonawcy?

W literaturze (tak  W. Dzierżaniowski)wskazuje, iż Wykonawca może podnieść naruszenie art. 7 ust.1  PZP zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji . Wykonawca może bowiem twierdzić, iż czas wyznaczony przez Zamówienia został określony w sposób nierealistyczny, nie pozwalając mu uzasadnić, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. Czasami bowiem zachodzi konieczność odwołania się do treści oferty i dlatego taka okoliczność  stanowić podstawę żądania wyznaczenia dłuższego terminu.

Źródła:

W. Dzierżanowski, Komentarz do art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, (w:) Prawo zamówień publicznych, Dzierżanowski W., Jerzykowski,  J., Stachowiak M. WKP 2012., (źródło: lex.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię