NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY A PODATEK OD ODSETEK OD PRZYMUSOWEGO WYKUPU GRUNTU

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odsetki za opóźniony wykup gruntu nie są dla osoby sprzedające grunt odrębnym przychodem. W konsekwencji, prowadzi to do sytuacji, że odsetki także są wolne od podatku.

0
298

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał sprawę mężczyzny, który w 1960 r. stał się właścicielem gospodarstwa rolnego znajdującego się w Warszawie. Gdy zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość rolnika przeznaczono na cele publiczne, zażądał on od miasta, by te wykupiło jego gospodarstwo. Należy zauważyć, iż w przeciwnym wypadku i tak zostałby wywłaszczony. Pomimo żądania, miasto zwlekało z wykupem gruntu, dlatego też rolnik złoży pozew do sądu. W lutym 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał miastu wykupić gospodarstwo i zapłacić cenę wraz z odsetkami . Sąd orzekł, że odsetki miały być naliczone od sierpnia 2002r. Od tej chwili zaczął się spór rolnika z izbą skarbową.

Rolnik tkwił w przekonaniu, że nie jest zobowiązany do zapłaty podatku ani od ceny wykupu, ani od odsetek, gdyż od dnia, kiedy stał się właścicielem gospodarstwa, dawno minęło już pięć lat. Termin ten wynika z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to warunek niezbędny do zwolnienia z podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Izba Skarbowa w Warszawie stanęła na stanowisku, że zwolniona z podatku będzie jedynie cena wykupu gospodarstwa, natomiast nie zwalnia go to z zapłaty podatku od naliczonych odsetek. Izba Skarbowa twierdziła, że odsetki wynikają z tego, iż miasto nie wykonało swojego obowiązku w terminie i nie są związane z samą transakcją wykupu.

Interpretacja Izby Skarbowej została jednak uchylona najpierw przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a w ostatnich dnia potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II FSK 115/12.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że odsetki mają za zadanie zdyscyplinować miasto i zmusić je do załatwienia sprawy w ustawowym sześciomiesięcznym terminie. Ponadto, Sąd podkreślił, że odsetki gwarantują właścicielowi rekompensatę za ewentualną szkodę wynikłą z opóźnienia i nie mogłyby powstać, gdyby nie powstały obowiązek zapłaty ceny. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że gdyby nie minął okres pięciu lat od nabycia gospodarstwa do jego wykupu przez miasto, to opodatkowana byłaby nie tylko cena wykupu, ale także odsetki za zwłokę. Sąd jednak stwierdził, iż w niniejszej sprawie minęło już pięć lat i odsetki nie mogą zotać opodatkowane.

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródła:

http://prawo.rp.pl/artykul/793726,1074205-NSA-o-podatku-od-odsetek-od-przymusowego-wykupu-gruntu.html
http://www.freedigitalphotos.net/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię