W razie złożenia przez jedynego członka zarządu oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka nie może działać z powodu braku właściwych organów. Zgodnie z art 42. kodeksu cywilnego „ Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację”. Nie znaczy to, że kurator powołuje brakujące organy. Kurator zmierza do uruchomienia określonej w przepisach ustrojowych i w postanowieniach statutu właściwej procedury powoływania niezbędnych organów. Częstokroć niezbędne będzie zwołanie walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) dla wyboru rady nadzorczej i wyboru zarządu (jeżeli wybiera go walne zgromadzenie) albo zwołanie posiedzenia rady nadzorczej (o ile istnieje) dla wyboru brakującego zarządu (jeżeli jest to kompetencją rady nadzorczej).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here