Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym to m. in.

  1. nadawanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3-6 i § 3 k
  2. szczegółowe wyliczanie kosztów procesu z art. 108 § 1

W wyżej wymienionych przypadkach na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga. Skargę wnosi się do sądu, w którym wydano zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza sądowego. Rozpoznając skargę sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia, nie może natomiast uchylić zaskarżonego postanowienia i przekazać sprawy referendarzowi do ponownego rozpoznania.

Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej niż 100 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here