POMINIĘCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UDZIELANYCH PRZYWIĘZIENNYM ZAKŁADOM PRACY…

Czytając ostatnio mojego bloga mogłeś pewnie zauważyć, że właściwie prawie wszystkie ostatnie wpisy dotyczą zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP). Nic dziwnego, skoro ciągle słychać o kolejnych nowelizacjach… Pozwól, że i tym razem przedstawię Ci kolejne modyfikacje we wspomnianej ustawie.

0
285

Czego tym razem będą one dotyczyć? Tak się składa, że od niedawna, bo od 24 września 2013 r. obowiązuje regulacja, w świetle której PZP nie będą stosowane w przypadku niektórych zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej. O co dokładnie chodzi?

W świetle tych zmian zamówienia będą udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wartość zamówienia ma być natomiast mniejsza od progów unijnych, ma bowiem wynosić 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5 000 000 euro w przypadku robót budowlanych. Poza tym zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy będzie odnosić się do zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Co istotne, przedmiot udzielanego zamówienia powinien należeć do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.

Wypada jeszcze wspomnieć o zamówieniach, które zostały wszczęte przed wejściem w życie ustawy i do tej pory ich nie zakończono. Jak wynika z przywołanej regulacji będą one przeprowadzane na dotychczasowych zasadach. Podobne uwagi dotyczą umów w sprawach zamówień publicznych, które zostały zawarte przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji

Przypomnę jeszcze, że projekt nowelizacji został przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości. Zmiany do  PZP zostały wprowadzona ustawą  z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047), która rozszerza zakres wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14.

Źródła:
1) Ustawa – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2013 poz. 907 984 i 1047)

2) http://www.obpon.pl/article/157632/show.html

3) http://www.portalzp.pl/aktualnosci/zamowienia-dla-przywieziennych-zakladow-pracy-z-wylaczeniem-procedury-przetargowej-1292597/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię