WARTOŚĆ RZECZYWISTA CZY ODTWORZENIOWA? CZYLI JAK NIE WPAŚĆ W PUŁAPKĘ NISKIEJ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

Przy podejmowaniu decyzji o konieczności wykupienia polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, ta wcześniejsza pozorna oszczędność może okazać się tragiczna w skutkach. Podobnie, jak niewysoka była składka na ubezpieczenie, proporcjonalnie niewielkie będzie także nasze odszkodowanie.

0
725
Wartość rzeczywista a wartość odtworzeniowa

Od czego zatem zależy wysokość odszkodowania wypłaconego za zniszczone mienie? Od tego na jakich warunkach ubezpieczyciel proponuje nam ustalenie ewentualnej sumy odszkodowania: czy na podstawie wartości odtworzeniowej, rynkowej, czy też rzeczywistej. A czym różnią się te trzy warianty ubezpieczenia?

Wartość rynkowa z reguły staje się podstawą ustalania sumy ubezpieczenia w przypadku mieszkań. Stanowi ona cenę, jaka jest najbardziej prawdopodobna do uzyskania za daną nieruchomość na rynku. Ponieważ ceny na rynku nieruchomości potrafią ulec zmianie w zawrotnym tempie, jest ona ustalana na dzień zawarcia umowy.

W przypadku ubezpieczenia na wartość odtworzeniową (tzw. nową) w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. Wypłacone odszkodowanie powinno odpowiadać w tym przypadku kosztom, które zostały poniesione w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody. Na sumę wypłaconego odszkodowania powinny składać się koszty naprawy, remontu lub odbudowy budynku oraz stałych elementów, w tym samym miejscu, z uwzględnieniem jego dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz materiałów.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia na wartość rzeczywistą (tzw. amortyzowaną) zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień faktycznego zużycia utraconej lub zniszczonej rzeczy.

Zatem wybierając opcję ubezpieczenia na wartość rzeczywistą otrzymamy mniej środków, które będą nam potrzebne do przywrócenia naszego stanu majątkowego do tego z okresu poprzedzającego zdarzenie, które stanowiło przyczynę powstałej szkody. Więc pamiętaj, że w przypadku szkody otrzymasz mniejsze odszkodowanie z polisy uwzględniającej wartość rzeczywistą, niż z ubezpieczenia na wartość odtworzeniową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię