RAŻĄCO NISKA CENA, CZYLI O KOLEJNYM PROJEKCIE ZMIANY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CIĄG DALSZY…

Problem rażąco niskiej ceny jest jednym z zagadnień wywołujących sporo kontrowersji w Prawie zamówień publicznych (PZP). Szczególnie ostatnio gdyż z dostępnych informacji wynika, iż w dniu 5 września 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

0
261

Jest to już czwarta wersja projektu. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Komisję wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt zmiany ustawy był przedmiotem także opiniowania ze strony partnerów społecznych którzy w zasadzie wyrazili aprobatę dla proponowanych zmian. Wyszczególnienie podmiotów wraz ze szczegółowymi opiniami został przedstawiony w  ocenie skutków regulacji. Czym się więc różni się ten projekt od zgłaszanych wcześniej propozycji? Zasadniczo należy stwierdzić, iż aktualny projekt uwzględnia uwagi zgłoszone przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz częściowo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypomnę tylko, iż opisywane zmiany dotyczą wątpliwości co do ceny zawartej w ofercie. W przypadku bowiem, gdy będzie ona wydawać się być zbyt niska Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących elementów oferty, co może dotyczyć  m.in. aspektów finansowych procesu wytwarzania, świadczenia usług lub zastosowanej metody budowlanej, czy oryginalności towarów, usług lub robót budowlanych proponowanych przez wykonawcę.

Jak pewnie wiesz proponowane zmiany mają na celu szczególnie dokonywanie przez Zamawiających  oceny ofert na podstawie kryteriów innych niż cena.  Przez to proponowane zmiany powinny doprowadzić do zwiększenia obowiązków i uprawnień Zamawiającego w zakresie wyjaśniania przyczyn i powodów złożenia przez Wykonawcę oferty zawierającej rażąco niską cenę.

Czy więc zaproponowany 5 września projekt  zmiany ustawy ulegnie dalszym modyfikacjom? A jeśli jak to, jaki będzie ostateczne brzmienie tych przepisów? Przekonamy się pewnie już niebawem…

Źródła:

(1) http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/296,Projekty-ustaw-przeslane-do-Sejmu-RP.html

(2) http://www.itexa.pl/legislacja/wydarzenia.html

(3) http://monikawielichowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1792:reforma-prawa-zamowie-publicznych&catid=50:praca-w-regionie&Itemid=160

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię