SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ…

Zapewne wiesz, że wartość zamówienia wywiera istotny wpływ na procedurę stosowaną w zamówieniach publicznych. Postrzegając ten problem z perspektywy zamawiającego należy zaznaczyć, iż kwestia ta ma znaczenie dla stosowania lub wyłączenia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Pamiętasz pewnie, że regulacje zawarte w PZP stosuje się do zamówień przekraczających kwotę 14.000 zł.

0
782

Powyższe spostrzeżenia są  dość mocno związane z jeszcze innym zagadnieniem. Mam tu na myśli  ustalenie zasad,  na podstawie której można stwierdzić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z kilkoma odrębnymi. Dlaczego jest to takie ważne?          Oczywiście, przede wszystkim z uwagi na prawidłowe wykonanie przez Zamawiającego czynności przygotowawczych

Mając to na uwadze dobrze jest wskazać na skutki powyższych twierdzeń. Należy wiec zauważyć, iż

1)      w jednym postępowaniu nabywa  się określonego rodzaju dobra w przypadku, gdy  zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę,

2)      dobra te powinny być nabywane w niewielkiej perspektywie czasowej, co oznacza, iż w ramach jednego postępowania łączeniu powinno podlegać zamówienia obejmujące dostawy, które posiadają podobne przeznaczenie i zachodzi możliwość ich realizacji przez jednego wykonawcę. Z tego też względu jedno postępowanie powinno dotyczyć zamówienia obejmującego dostawy, które posiadają podobne przeznaczenie i zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę.

Powyższe rozważania zachowują swoją aktualność dla branży spożywczej. Dodatkowo w omawianej brany istniej dość łatwe kryteria podziału. Dlaczego tak twierdze?

Jak wiesz w przypadku artykułów spożywczych trudno znaleźć podmiot, który by dostarczał, zarówno pieczywo, warzywa i owoce, a także mięso oraz nabiał.

Co z tego wynika?

Konieczność zamawiania u różnych dostawcach powoduje, że przy jednym zamówieniu nie dojdzie do naliczenia kwoty w  wysokości 14.000 zł.  Jaki z tego wniosek? Przedstawione spostrzeżenie to wywiera wpływ na  wyłączenia stosowania przepisów PZP.

 Źródło:

Informator UZP- nr 8/2013, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2649

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię