KILKA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ – JEDNA SZKODA – KILKA ODSZKODOWAŃ? MOŻLIWE?

Z pewnością nie jeden z Was w gąszczu polis ubezpieczeniowych oferowanych przez funkcjonujące na polskim rynku towarzystwa ubezpieczeniowe, uległ pokusie i ubezpieczył się podwójnie od tego samego ryzyka. Ale czy zawsze działa to na korzyść ubezpieczonego? Czy w przypadku wykupienia polis w kilku zakładach ubezpieczeń można uzyskać kilka świadczeń z tytułu jednego zdarzenia wywołującego szkodę?

0
565

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od tego czy w mówimy o ubezpieczeniach majątkowych, do których zalicza się ubezpieczenia mienia, np. popularne polisy mieszkaniowe czy autocasco, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czy o ubezpieczeniach osobowych, w granicach których mieszczą się m.in. ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jaka jest zasada? Jeśli w konkretnym przypadku mówimy o ubezpieczeniu majatkowym, to odszkodowanie wypłacane przez jeden lub też klika zakładów ubezpieczeń nie może przekroczyć wysokości poniesionej szkody. Zatem nawet posiadanie polis u kilku ubezpieczycieli wyklucza możliwość wzbogacenia się poszkodowanego. Dlatego zawsze należy kierować się zasadą, że jeden przedmiot od danego ryzyka powinien być ubezpieczony tylko w jednym towarzystwie. Ubezpieczenie mieszkania czy pojazdu w dwóch lub kilku towarzystwach na łączną sumę przewyższającą wartość ubezpieczanego mienia nie zapewnia wielokrotnego odszkodowania w razie zaistnienia szkody. Kolejne polisy nie poprawiają naszej sytuacji, wręcz przeciwnie, nakładają na nas wyłącznie dodatkowe obciążenie w postaci składki.

Co w sytuacji kiedy jednak posiadamy wykupione polisy w kilku zakładach ubezpieczeń? Wówczas każdy z ubezpieczycieli odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. To oznacza, że zakład ubezpieczeń, który np. w pełni pokryje szkodę może żądać od drugiego towarzystwa zwrotu odpowiedniej części wypłaconej ubezpieczonemu sumy.

Odmiennie jest w przypadku ubezpieczeń osobowych gdzie możemy otrzymać świadczenia nawet z kilku polis jednocześnie, bowiem istnieje tutaj w odróżnieniu od ubezpieczeń majątkowych możliwość kumulacji świadczeń. Świadczenia z umów ubezpieczenia na życie, czy też NNW są niezależne od powstania i wielkości szkody. Nie istniają również przeszkody, aby pobrać świadczenie przysługujące z kilku polis ubezpieczenia na życie lub NNW i jednocześnie żądać wyrównania szkody przez sprawcę lub w zakresie jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Oczywiście nie zaprzeczamy, że warto ubezpieczyć życie swoje, swoich bliskich, swoją odpowiedzialność cywilną czy majątek. Nie warto jednak wydawać pieniędzy na podwójne składki tam, gdzie nie możemy liczyć na  wymierne korzyści.

Źródło:

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw/Czy_w_przypadku_ubezpieczenia_w_kilku_zakladach_ubezpieczen__tzw__ubezpieczenie_wielokrotne__mozna_uzyskac_kilka_odszkod__20710

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię