KIEDY MOŻNA ROZPOCZĄĆ ROBOTY BUDOWLANE?

Teoretycznie sprawa wydaje się dosyć prosta, gdyż wszystko jest uregulowane w przepisach prawa budowlanego. Samo zatem nasuwa się pytanie, skąd zatem tyle spraw dotyczących samowoli budowlanych? Źródeł odpowiedzi na to pytanie należy szukać w niezrozumieniu i błędnej wykładni przepisów prawa budowlanego. Problem jest na tyle poważny, że dwa lata temu Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opracował specjalne wyjaśnienia w tej sprawie.

0
666

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy) na terenie budowy.

Budujący ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczęciem, dołączając określone w art.28 dokumenty.

Same roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym w dniu rozpoczęcia robót budowlanych inwestor musi nią dysponować – rodzi to sytuację, gdzie dzień rozpoczęcia robót wskazany w zawiadomieniu musi być dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę będzie już decyzją ostateczną (planowany termin rozpoczęcia robót musi mieć miejsce po uzyskaniu przez decyzję przymiotu jej ostateczności).

 Jakie konsekwencje naruszeń ?

  1. Rozpoczęcie robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi samowolę budowlaną -> sankcja: legalizacja samowoli budowlanej (co wiązać się będzie się z olbrzymimi kwotami, rzędu nawet do 1mln zł) lub też jego rozbiórka;
  2. art. 90 Prawa budowlanego (przepis karny) dotyczy podjęcia prac będących samowolą budowlaną -> sankcja: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
  3. art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego (przepis karny) dotyczy sytuacji, w której inwestor rozpoczął roboty budowlane przed terminem wskazanym w zawiadomieniu ->  sankcja: kara grzywny,

Post powstał przy współpracy z Marcinem Lipińskim – aplikantem adwokackim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię